Bältespännarfilateli


linje

De första frimärkena Sveriges första frimärken Klassificering Stämplarnas utseende Hembygdsfilateli Motivsamlande Häftessamlande Bandfrimärken Bältespännarfilateli Aerofilateli Helsaker Grundkurs i filateli Vykortssamlande Projekt Startsidan
Fimärksföreningar
Vällingby frimärks och vykortsförening Sollentuna Filatelistklubb Järfälla Frimärksklubb Nacka Värmdö frimärksförening Storstockholmsfilatelisterna Sveriges Filatelist- Förbund Sveriges Frimärksungdom Filateliinformation
Fimärksförsäljning
Samlamera Nord-Filateli HB Facit stamps Mimir Auktionshus Fimärkskataloger


 

Bältespännarfilateli kallas även annorlunda filateli. Det finns en stor mängd märken som har mycket gemensamt med frimärken både ifråga om utseende och funktion. I engelskspråkig litteratur kallas de "Cinderella stamps", d.v.s. Askungemärken. En del av dessa märken har ju varit styvmoderligt behandlade av den "seriösa" filatelin.

Till detta samlande hör:

  • privat lokalpost
  • postala etiketter
  • järnvägsfraktmärken
  • skyddsperforeringar
  • stämpelmärken
  • svarslösen
  • brevmärken
  • basarpost
  • helgmärken
med mer...      

Samlarföreningen Bältespännarna är en riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund som förenar samlare av sådana objekt. Se deras hemsida: http://www.sff.nu/sfb/index.php

Stockholm och Göteborg Lokalpost I Stockholm startade redaktören Anders Jeurling AB Stadsposten i december 1887. Företaget hade gula postlådor där och de blev utplacerade på ett flertal ställen i staden. Särskilda frimärken och kortbrev tillverkades. Verksamheten fungerade endast under 1888 och 1889. Generalpoststyrelsen bemyndigades att överta verksamheten och kvar sedan den tiden är de gula brevlådorna. Postens brevlådor var svarta. I Göteborg fanns under första halvåret 1888 en lokal stadspost, Göteborgs stadspost och någon månad senare även Göteborgs privata lokalpost. Göteborgs stadspost gav ut frimärken med Gustaf II Adolf.

Skövde Lokalpost
Privat lokalpost har funnits i olika perioder. Skövdes lokalpost existerade under 1940-talet.

Stämpelmärken
Stämpelmärken infördes i Sverige år 1660. År 1880 ersattes de tidiga beläggningsstämplarna med märken som liknade frimärken. De fick perforerade marginaler och gummering på baksidan. De hade också vattenmärken, våglinjer och bokstäver. Stämpelmärken förekom på många olika slags handlingar såsom lagfarter, fastighetsinteckningar, kontrakt, aktiebrev, körkort och pass med mer. Systemet med stämpelmärken avskaffades den 1 juli 1992.
Stämpelmärken finns eller har funnits i många länder. Ibland hittar men dem även i frimärkskataloger. På engelska är benämningen "Revenue stamps

Välgörenhetsmärken
Nationalföreningen mot tuberkulos första välgörenhetsmärke mot kom 1904. Märkena såldes av posten och de kostade 2 öre. Dessa märken inbringade inte minde än 117.000 kronor till nationalföreningen.         

Kungaparet Oscar II och Drottning Sophia 1905. Redan andra utgivningsåret gick nettobehållningen ner till 66.000 kronor. Detta märke gavs ut igen 1907 till kungaparets guldbröllop, varvid det fick ett påtryck i guld ”6 juni 1907”.

Postala etiketter
Etikett för rekommenderad post

Postala etiketter: lördagsutdelning
Lördagsutdelning innebar att post endast skulle delas ut på lördagar mot en avgift. Etiketten som sattes på breven visade att avgiften var betald. Avgiften för Lördagsutdelning var 2 kr och höjdes till 3 kr. Lördagsutdelningen existerade 1978-1987.

Postala etiketter: lösen

Lösenmärken, som egentligen borde heta portomärken användes mellan åren 1874 och 1891. De ersattes av etiketter.

Postala etiketter: Hemkörning
Posten blankett från 1985. Bl 2112.45. Den användes åtminstone till 1989 enligt uppgift.

Filatelistiskt stämplat
 Postens blankett Bl 2112.96 (feb 00). Den har väl alla sett!

Turistporto
Märken av det här slaget kunde man köpa på Kanarieöarna av Nordic Mail AB. Försäljningen startade den 13 december 1994 tillsammans med svenska Ving,  Always med fler resebyråer. De finns noterade i Facit Special.

Skyddsperforeringar
För att skydda sina frimärkskassor mot stöld hålslog många företag märkena, vanligtvis med sina initialer i firmanamnet. Leif Bergman, Tord Lagerwall och Stellan Swenson har skrivit en bok Svenska skyddsperforeringar som givits ut av Sveriges Filatelist-Förbund har samarbete med Samlarföreningen Bältespännarna.