linje
logga

linjeDatabaser Faktureringsprogram Övriga tjänster Projekt Startsidan
Viktigare länkar
Vällingby frimärks och vykortsförening Dahlner måleri Sollentuna Filatelistklubb Järfälla Frimärksklubb Dalslands Gille i Stockholm Storstockholmsfilatelisterna Nacka Värmdö frimärksförening Arbetsmiljöseniorerna Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety Belo SkyltCentrum AB Sveriges Filatelist- Förbund


 

 

Databaser och register

Vi bygger de databaser och register som ditt företag är i behov av. Utifrån dina behov upprättar vi kostnadsfritt ett förslag och sedan utvecklar vi databasen och testar den tillsammans så att den kommer att uppfylla dina krav.

Föreningar behöver medlemsregister med olika funktioner, t. ex. att skriva ut adressetiketter. Företag behöver liknande register för sina kunder.

Vi har erfarenhet av att bygga databaser och register för många olika behov, såsom:

  • kundregister
  • register över kursdeltagare
  • kursadministration
  • elevadministration
  • statistikbehandling
  • reseräkningar
  • fakturering
  • lokalbokning
  • medlemsregister för föreningar

 

I företag med flera anställda är det praktiskt att bygga upp relationsdatabaser. Man konstruerar flera separata register som är relaterade till den större databasen. I dessa register kan man bygga upp sina egna funktioner. Om någon ändrar grundinformationen kommer detta alla till godo eftersom registrens grundinformation används i samtliga register.