De första frimärkena


linje
De första frimärkena Sveriges första frimärken Klassificering Stämplarnas utseende Hembygdsfilateli Motivsamlande Häftessamlande Bandfrimärken Bältespännarfilateli Aerofilateli Helsaker Grundkurs i filateli Vykortssamlande Projekt Startsidan
Fimärksföreningar
Vällingby frimärks och vykortsförening Sollentuna Filatelistklubb Järfälla Frimärksklubb Nacka Värmdö frimärksförening Storstockholmsfilatelisterna Sveriges Filatelist- Förbund Sveriges Frimärksungdom Filateliinformation
Fimärksförsäljning
Samlamera Nord-Filateli HB Facit stamps Mimir Auktionshus Fimärkskataloger


 

När frimärket infördes ändrades regelverket för brevens befordran. Fraktavgifterna hade blivit mycket höga och denna fråga hade diskuterats i många länder. Fram till 1840 betalade mottagaren för brevets befordran. Nu skulle avsändaren betala. Dessutom skulle brevportot minskas så att mindre välbeställda personer också skulle kunna sända brev.

Förfilatelistiskt brev

Frimärket är en brittisk uppfinning
Sir Rowland Hill reformerade
det brittiska postverket 1840:
1. Enhetstaxa i hela landet
2. Avsändaren betalar
3. Portot erlades med frimärke eller betald helsak

Enhetsportot
England blev det första landet som införde frimärken. Det var den 6 maj 1840. Frimärket var ett kvitto på att frakten av brevet var betald. Tidigare var det mottagarens som fick betala frakten. Nu kunde försändelsen sändas FRITT till den angivna destinationen inom Englands gränser. Fraktavgifterna hade blivit mycket höga och denna fråga hade diskuterats i många länder.

One penny black

Drottning Victoria                     
Världens första frimärke One penny black visar en bild på drottning Victoria.
Utkast: Rowland Hill                     
Upplaga:  68,8 miljoner märken
Queen Victoria: född 1819, krönt 1837, död 1901.
Bokstäverna i underkanten (A-A…T-L) visar frimärkets plats på  tryckarket, som var 21 x 12 märken stort  => M-H  = 13:e radens 8:e märke

Märkets plats på arket

AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL                     
BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL                     
CA, ....
DA, ....
EA,
etc,----
SA,
TA, TB, TC,TD, TE, TF, TG, TH, TIL TJ, TK, TL

Brev med One penny black

Brev har ett högre värde.

Det filatelistiska värdet
Frimärkets filatelistiska värde bestäms bl. a. av:
- hur breda och hela de klippta kanterna är
- upplage- och klichénummer
- stämpeltyp och -datum 
=> värde   1000 – 25 000 kr
Sverige kunde ha varit först…
Adelsmannen Curry Gabriel Treffenberg framförde på Riddarhuset i Stockholm 1823 ett förslag om "stämplat papper" som kan ses som en förelöpare till frimärket.  Förslaget röstades ned av riksdagen. Om förslaget gått igenom hade Sverige kunnat bli först i världen med ett regelrätt frankotecken. Treffenberg förslag gällde inte frimärken i vanlig mening utan snarare en s.k. helsak. Sverige kunde ha blivit först med denna reform, men nu blev det England.

USA:s första frimärke

Det blev ett privat företag som började med frimärksutgivningen i USA. Den 1 februari startade ett företag en transporttjänst med namnet "City Despatch Post" i New York City och införde den första självhäftande frimärket. Frimärket var ett 3 ¢ -märke med en amatörartad bild av George Washington. Det var tryckt i ark med 42 bilder. Företaget grundades av Henry Thomas Windsor, en Londonhandlare som vid den tiden bodde i Hoboken, New Jersey.
Schweiz första frimärke
Schweiz blev det andra landet som kom ut med frimärken. Deras första frimärke gavs ut den 1 mars 1843. De schweiziska kantonerna har ett stort självstyre och varje kanton har sina egna grundlagar och lagstiftande församling. Det var således inte så konstigt att kantoner kunde ge ut egna frimärken. Så många blev det dock inte.

Schweiz första frimärke, Zürich 4 Rappen

 4 rappen-frimärket gavs ut 1843. Samma år gav kanton Genève ut sitt första frimärke. 10 centsfrimärket Doppelgenf är en välkänd dyrgrip. 

Fler länder följde efter…
Därefter kom Brasilien, Mauritius, Frankrike, Belgien, Bayern, samtliga under 1840-talet.  Sverige fick sina första frimärken den 1 juli 1855 och vi blev land 47 som kom ut med frimärken.