Hembygdsfilateli


linje

De första frimärkena Sveriges första frimärken Klassificering Stämplarnas utseende Hembygdsfilateli Motivsamlande Häftessamlande Bandfrimärken Bältespännarfilateli Aerofilateli Helsaker Grundkurs i filateli Vykortssamlande Projekt Startsidan
Fimärksföreningar
Vällingby frimärks och vykortsförening Sollentuna Filatelistklubb Järfälla Frimärksklubb Nacka Värmdö frimärksförening Storstockholmsfilatelisterna Sveriges Filatelist- Förbund Sveriges Frimärksungdom Filateliinformation
Fimärksförsäljning
Samlamera Nord-Filateli HB Facit stamps Mimir Auktionshus Fimärkskataloger


 

Hembygdssamlandet är en populär del av filatelin. Hembygdsfilatelisten samlar på brev som skickat till eller ifrån hembygden och på frimärken med vackra stämplar från de postanstalter som låg eller ligger inom hembygden. Vykort med postanstalter och järnvägsstationer är också en del av hembygdsfilatelin. Stämpelsamlandet är en annan viktig del. Kunskapen om olika stämplar som använts på postexpeditionerna intresserar hembygdsfilatelisten. Hembygdsfilateli och posthistoria är intimt förknippade med varandra. Vi är bland annat intresserade av:

 • poststationer i hembygden
 • lantbrevbärarlinjer
 • järnvägspost
 • ångbåtspost
 • vykort
 • stämpeltyper
 • brev till och från orterna i hembygden
 • med mer

I hembygdsfilatelin har vykortet en given plats. Här ser vi ett vykort med posten i Vällingby.Man kan ha flera samlingsområden inom hembygdsfilatelin. Jag samlar på hembygdsfilatelistiska material från Norsjö, Sundals-Ryr, vissa delar av Södermanland, Spånga och Vällingby, men den största samlingen handlar om Sollentunas posthistoria.

Jag växte upp i Helenelund och vi hade en postexpedition vid stationsplan. Idag har jag en omfattande samling om Sollentunas posthistoria och ställer gärna upp och berättar om denna.

 

 

Sollentunas första poststation öppnades i Rotebro1866. Läs min artikel om posten i Rotebro! Poststationen i Rotebro

Riksföreningen för Hembygdsfilateli
är den största riksföreningen inom Sveriges Filatelist-Förbund och har över 300 medlemmar.  För er som är intresserade av filateli och hembygd borde ansluta sig till Riksföreningen för hembygdsfilateli!
Hemsida:                       http://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/
Föreningen ger ut medlemsbladet Hembygdsfilatelisten som kommer ut 4 gånger/år. Föreningen verkar för:

 • att främja samlande och att sprida kunskap
 • att främja forskning och utredningsverksamhet
 • att främja publiceringsverksamhet
 • att främja utställningsverksamhet
 • att sammanföra samlare och förmedla kontakter
 • att i övrigt verka för hembygdsfilatelins fromma