Logga

Järfälla Frimärksklubb
Program Styrelsen Ordförandens spalt Länkar Startsidan


 

 

Järfälla frimärksklubb är en ideell förening för frimärks- och vykortssamlande. Vi har möten 1-2 gånger per månad. Vi har bytesmöten där medlemarna kan köpa frimärken från klubbens olika album. Vid våra programmöten kommer medlemmar att visa sina samlingar, eller också har vi föredrag i olika ämnen. Föreningen är ansluten till Sveriges Filatelist-Förbund.

Medlemsavgiften är 100 kr
Föreningens bankgiro: 5054-1598

Hur samlar vi?

Vår studiecirkel ”hur samlar vi” har nu kört nu igång för 8:e terminen. Vi har tidigare
under Tommy Otterbrandts ledning gått igenom Frimärksländerna i Afrika,
Asien och Oceanien. Vi har i dessa länder kunnat följa hur frimärksutgivningen
återspeglat politiska skeenden och hur nya frimärksländer tillkommit och gamla
försvunnit. Vi kommer också att få lära oss mer om ”Insekter i Norden” och hur man kan lägga upp en motivsamling. Som ett led i studiecirkeln har vi också försökt att redovisa vad vi fått lära oss här i JFK-info. Ett av områdena som togs upp under 2016 var Lördags utdelningen som Lennart Liden guidade oss i.

 

Möteslokal: Hästskovägen 81, Jakobsberg. Kl 18.30-20.00

Tycker du att bokstäverna här är för små?
För större stil tryck ned "ctrl" och "+" din PC!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Webredaktör: Bo Dahlner dahlner@duv.se/