Logga

Järfälla Frimärksklubb
Program Styrelsen Ordförandens spalt Länkar Startsidan


 

Ordförandens spalt

Vartannat möte i Sollentuna   
                                        
Som ett led i att fördjupa samarbetet med Sollentunaförening har vi beslutat att under hösten 2016 och våren 2017 pröva att hålla våra medlemsmöten tillsammans. Varannan gång i vår lokal i Jakobsberg och varannan gång i Sollentunas lokal på Minervavägen 4 i Häggvik.

För att underlätta för de som inte är bilburna att ta sig till Häggvik, för att lättare hitta vägen och för att inte behöva åka i så många bilar, så samlas vi vid dessa tillfällen vid vår lokal på Hästskovägen kl. 17.50 för gemensam avfärd med bil till Sollentuna.

Sollentunaklubbens lokaler finns beskriven på deras hemsida. Se kartan:Sollentunaklubben
Webredaktör: Bo Dahlner/dahlner@duv.se/Senast ändrad:2016-06-02