Nacka Värmdö Frimärks- och vykortsförening
Program Styrelsen Aktuellt Länkar Startsidan


 

 

Nacka-Värmdö Frimärks- och vykortsförening är en ideell förening för frimärkssamlande.
Vi har möten 2 ggr per månad under vår och höst.

För att främja samlandet gör föreningen inköp av filatelistiska objekt som endera
säljs till medlemmarna eller utgör auktionsobjekt vid av föreningen anordnade
auktioner.

Möteslokal: Nacka Sportcenter, Griffelvägen 11, Nacka
Adress till föreningen:
Nacka Värmdö frimärksförening, c/o Lasse Lönnborg, Älgvägen 8, 131 50 Saltsjö Duvnäs

Tycker du att bokstäverna här är för små?
För större stil tryck ned "ctrl" och "+" din PC!

 

Här ligger vår möteslokal - välkommen!

Webredaktör: Bo Dahlner dahlner@duv.se/Senast ändrad 2020-05-29