Nacka Värmdö Frimärks- och vykortsförening
Program Styrelsen Aktuellt Länkar Startsidan


 

Program för hösten 2020

Måndag 7/9 Medlemsmöte med auktion
Måndag 21/9

Medlemsmöte med auktion

Måndag 5/10 Medlemsmöte med auktion 
Måndag 19/10 Medlemsmöte med auktion
Måndag 2/11 Medlemsmöte med auktion
Måndag 16/11 Medlemsmöte med auktion
Måndag 30/11 Medlemsmöte med auktion
Måndag 14/12 Terminsavslutning. Auktion

Möteslokal
Nacka Sportcenter, Griffelvägen 11, Nacka.

På grund av rådande situation med Coronapandemin kan vissa möten ställas in och i så fall meddelar vi våra medlemmar detta.

Styrelsen hoppas på din närvaro under våra möten då ett aktivt deltagande gagnar såväl medlemmarna som klubbens verksamhet;s

Mötestid
Vi har våra möten på måndagar med start ca kl 18.00 till 20.00 med mötesförhandlingar ca kl 18.30.

Vi brukar ha auktion på klubbens- och av medlemmarna inlämnat
materiel, frimärksbyte och ibland föredrag på klubbträffarna. Planerat är även en föreläsning. Mer informationj senare. Deltag gärna med vänner och bekanta. Vi behöver fler frimärkssamlare.

 

Webredaktör: Bo Dahlner dahlner@duv.se/