Logga

Sollentuna Filatelistklubb
Styrelsen Program Auktioner Frimärkets Dag Medlemsbladet Sollentunataggen Artiklar Klubbsamlingen Länkar Startsidan


 

Program för hösten 2023

Möteslokal: Medborgarskolan, Aniaraplatsen 4, Sollentuna Centrum. Kl 18.00-20.00
Onsdag 6/9

Ingvar Norelius berättar om Norakungen och därefter har vi en kvalitetsauktion och en inlämningsauktion.

Onsdag 20/9

Cajsa Ojakangas om motivsamlande, därefter en inlämningsauktion

Onsdag 4/10

Hans Ove Aldenbrink informerar om Stämpeldatabasen, därefter har vi en kvalitetsauktion och en inlämningsauktion.
Onsdag 18/10

Bo Dahlner berättar om att samla Finland, därefter en inlämningsauktion.          

Onsdag 1/11 Sten Anders Smeds berättar om helsaker med reklam, därefter en kvalitetsauktion och en inlämningsauktion.
Onsdag 15/11 Tobias Rein, att samla Oscar II., därefter har vi en inlämningsauktion
Onsdag 29/11 Bert Myde berättar om förfilateli. och inlämningsauktion
Onsdag 13/12

Bo Johansson berättar om AltDeutschland. Därefter julfest med filatelistisk frågesport, kvalitetsauktion och inlämningsauktion.

Tid: kl. 18.00. Efter föredraget följer alltid medlemsmöte med en inlämningsauktion. Kvalitetsauktioner äger rum första onsdagen varje månad.

 

 

Webredaktör: Bo Dahlner dahlner@duv.se/