Logga

Sollentuna Filatelistklubb
Styrelsen Program Auktioner Frimärkets Dag Medlemsbladet Sollentunataggen Artiklar Klubbsamlingen Länkar Startsidan


 

Föreningens styrelse

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Ordförande: Bo Dahlner, 073-905 78 01
Epost: bodahlner@gmail.com

Vice ordförande: Bo Johansson, 070-630 94 12
Epost: johanssonbo13@gmail.com>

Sekreterare: Bert Myde, 0737-445751
Epost: myde.bert@gmail.com

Kassör: Arne Borgert, 070-231 57 17
Epost: arne.borgert@comhem.se

Ledamot: Olof Ågren, 08-35 7420
Epost: olof.agren@tele2.se

Suppleant:Ulf Lennartsson, 070-810 411 13
Epost: u.lennartsson@tele.com

Suppleant: Leonard Karlsson, 073-721 4642

Webredaktör: Bo Dahlner dahlner@duv.se/