Logga

Sollentuna Filatelistklubb
Styrelsen Program Auktioner Frimärkets Dag Medlemsbladet Sollentunataggen Artiklar Klubbsamlingen Länkar Startsidan


 

Föreningens styrelse 2023

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Ordförande: Bo Johansson, 070-630 94 12
Epost: johanssonbo13@gmail.com

Vice ordförande: Olof Ågren, 08-35 74 20
Epost: olof.agren@gmail.com

Sekreterare: Bert Myde, 0737-445751
Epost: myde.bert@gmail.com

Kassör: Ulf Lennartsson, 070-810 4113
Epost: u.lennartsson@telia.com

Ledamot: Bo Dahlner, 073-905 78 01
Epost: bodahlner@gmail.com

Suppleant: Per Näsman, 070-570 1415
Epost: per.nasman@nasman.com

Suppleant: Ingvar Norelius, 070-851 77 81
Epost: ingvar.norelius@gmail.com

Suppleant: Christer Rothman, 070-677 9526
Epost: rothmanchrister8@gmail.com

 

Föreningens stadgar


Webredaktör: Bo Dahlner dahlner@duv.se/