Stämplarnas utseende


linje

De första frimärkena Sveriges första frimärken Klassificering Stämplarnas utseende Hembygdsfilateli Motivsamlande Häftessamlande Bandfrimärken Bältespännarfilateli Aerofilateli Helsaker Grundkurs i filateli Vykortssamlande Projekt Startsidan
Fimärksföreningar
Vällingby frimärks och vykortsförening Sollentuna Filatelistklubb Järfälla Frimärksklubb Nacka Värmdö frimärksförening Storstockholmsfilatelisterna Sveriges Filatelist- Förbund Sveriges Frimärksungdom Filateliinformation
Fimärksförsäljning
Samlamera Nord-Filateli HB Facit stamps Mimir Auktionshus Fimärkskataloger


 

Många frimärkssamlare samlar på postfriska frimärken, medan andra väljer att samla på stämplade frimärken. När det gäller postfriska frimärken så framhävs frimärksmotivet, men det gäller också lätt stämplade frimärken. Varianter såsom plåtsår syns bäst med postfriska eller lättstämplade frimärken. Hembygdsfilatelisten är alltid på jakt efter frimärken med bra stämplar. Helst ska stämpeln ha en god centrering och helst ska man kunna avläsa var och när det är avstämplat. Lyckas man få tag på lyxstämplade frimärken så är det bra! Ett frimärke med ful eller kladdig stämpel hör inte hemma i ett album!

När ett frimärke använts ska det ha stämplats, men numera ser man ofta att breven skickats utan att ha stämplats. Vi som samlar stämplat vill se stämplar där det tydligt framgår var stämplingen skett och vid vilket datum det skedde. Stämpelsamlande är sedan gammalt mycket populärt. En del filatelister samlar frimärken från landets alla postanstalter med praktstämplar. Hembygdsfilatelister samlar frimärken från en viss ort eller från ett landskap. I Facitkatalogerna finns det bra beskrivningar vad som är viktigt att veta om stämplarnas utseende. I Facit Postal finns olika stämpeltyper beskrivna. Det är också viktigt att frimärket bör vara avstämplat under dess normala brukningstid och inte långt efteråt. Ett frimärke som gavs ut 1970, men är stämplat 2019 har inget större värde, även om det är lyxstämplat.

Sveriges Filatelist-Förbund och Sveriges Frimärkshandlareförbund har enats om kvalitetsnormer för att bedöma frimärken. En utförlig artikel om kvalitetsnormerna finns i Facit Special Classic 2020. När det gäller stämplade perforerade frimärken studerar man frimärkens centrering och stämpelns utseende. Centreringen anges enligt följande:

Perfekt centrering x5x
God centrering      x4x
Medelgod centrering   x3x
Nära snedcentrering x2x
Snedcentrering x1x
Fel perforering    x0x

Följande definitioner gäller stämpelns utseende:

Lyxstämpel                                             xx5
Stämpeln är lätt och tydlig, centralt placerad, rättvänd stämpel med mycket liten lutning, Små stämplar ska vara hela, större praktiskt hela, stora stämplar läsbara med datering. För mycket stora stämplar, till exempel vissa fyrkantstämplar, tillkommer krav på brevstycke, så att hela stämpeln syns.

Lyxstämpel på frimärke avstämplat i Helenelund 7-11-38

 

 

Praktstämpel                       xx4
Lätt och tydlig, rättvänd stämpel, som är läsbar och har datering. Undantag: för mycket stora stämplar, t. ex. vissa fyrkantstämplar, reduceras kravet på fullständigt årtal.

Praktstämpel på frimärke avstämplat i Norsjö 1-4-1885

Praktstämpel. Alsterbro 16-8-1888

 

Mycket god stämpel                       xx3
Lätt läsbar stämpel med datering. Undantag som ovan. Dessutom tillåts att någon liten del av omramningslinjen till ett andra stämpelavtryck är synlig i frimärkets marginal.

Mycket god stämpel Upsala 10-10-1872

 

 

God stämpel                                             xx2
Lätt, daterad stämpeldel. Dessutom tillåts att någon del av omramningslinjen till ett andra stämpelavtryck är synlig i marginalen och eventuellt sträcker sig in i märkesbilden.

Himle 3-12-1891

 

 

Godtagbar stämpel                       xx1
Lätt stämpeldel med ofullständig eller ingen datering. Del av en andra stämpel är tillåtet som för god stämpel.

Godtagbar stämpel Stockholm 2-3-1875

 

 

Mindre god stämpel                       xx0
Något suddig eller kraftig stämpel. Två eller flera stämplar med större eller mindre del av text och/eller datering.

Mindre god stämpel

 

 

Moderna stämplar
Brev stämplas sedan många år maskinellt med olika typer av stämplar. Oftast ser man varken avstämplingsort eller avstämplingsdatum frimärket. Det bästa är när vi kan få brev som skickats genom frimärksföreningarna eftersom de kan stämpla breven filatelistiskt. De frimärksföreningar som genomför Frimärkets Dag har av Postnord försetts med stämplar.

Modern stämpling från en av Postnords terminaler.
Lyxstämplat frimärke från Umeå