Vällingby frimärksungdom

Tävlingar vid varje möte med fina frimärkspriser!Om föreningen Styrelsen Aktuellt program Medlemsbladet Varianten Frimärkets dag Auktioner Vykort Samlarrunda i Vällingby Artiklar Länkar Ungdomsklubben Ungdomsklubbens program Startsidan


 

Vad vi sysslar med i klubben....

Det viktigaste med vår verksamhet är att vi har roligt tillsammans när vi träffas och pratar om vår hobby. Verksamheten går ut på att medlemmarna i klubben ska få lära sig mer om frimärken. Ungdomarna ska också med sina nya kunskaper kunna utveckla den egna samlingen.

Vid mötena kommer vi systematiskt att gå igenom fakta på ett roligt sätt och med tävlingar kommer våra yngre samlare också att lära sig mer om frimärken.

Vill du veta mer om vår verksamhet så kan du kontakta vår ungdomsledare Bo Dahlner på telefonnummer 073 905 7801
Under hösten kommer vi att genomföra en grundkurs om frimärken där även äldre samlare deltar.

Varje träff har ett särskilt program med punkter som tar ca 10-15 minuter. 6 stående inslag är:

 1. Mitt samlingsområde: ungomarna och ledare berättar
 2. Hur man kan samla frimärken (motivsamling, landsamling, specialsamling)
 3. Frimärkskunskap
 4. Vi byter frimärken och vi köper frimärken
 5. Tävling
 6. Frimärken berättar

Mer om höstens verksamhet hittar du på Ungdomsprogrammet. En av de viktigaste uppgifterna för oss är att lära ut mer kunskap om frimärkssamlande och därför kommer vi att behandla följande:
 1. Kvalitet
 2. Tvätta frimärken
 3. Tandningsmätning
 4. Vattenmärken
 5. Varianter
 6. Katalogkunskap

Med de nya kunskaperna kan deltagarna lättare bygga upp den egna samlingen.
Föreningen äger frimärkssamlingar och från dessa kan ungdomarna köpa frimärken till
10 – 20% av katalogvärdet. Klubben stöds av Sveriges frimärksungdom (SFU) som du kan läsa mer om på en av hemsidans länkar.

Som medlem i ungdomsklubben får deltagarna tidningen Sfung 6 nr per år från SFU.

Visste du att….

 • Världens första frimärke gavs ut i England år 1840
 • Sveriges första frimärke gavs ut år 1855
 • Frimärkssamlande räknas som världens vanligaste hobby
 • Sverige har ett av världens äldsta postverk, grundat redan 1636
 • Frimärkssamlande ger kunskaper om andra länder och folk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>